Snel zoeken

Bouwadvies

Van simpele tip tot volledige directievoering, bouwen of verbouwen; het begint bij Morsink Bouwadvies en Makelaardij. Kansen zien, creeëren en optimaal benutten daar houden wij van. 

Van idee naar plan.
Je hebt een idee en wil weten of dit binnen de kaders van het bestemmingsplan past. Onze bouwkundige kennis is een goede ondersteuning voor de makelaardij. Daarnaast ondersteunt Morsink Bouwadvies & Makelaardij (particuliere) opdrachtgevers, maar ook architecten en ontwikkelaars in het kader van bouwadvies. Door jarenlange ervaring bij en met overheden is Morsink Bouwadvies & Makelaardij degene, die zorgt voor een goede coördinatie tussen haar opdrachtgevers en overheid. Om het bouwproces op de juiste wijze te laten verlopen, kun je ons de leiding geven voor de uitvoering van je totale verbouwingswerkzaamheden.

Het doel van Morsink Bouwadvies & Makelaardij is om door middel van dienstverlening de zekerheid te geven dat het bouwplan aan alle van toepassing zijnde regelgeving voldoet. Om dát te bereiken worden alle bouwplannen voor indiening bij de gemeente gecontroleerd en worden de gemeentelijke procedures op de voet gevolgd. Als opdrachtgever betekent dit minder risico's (weigering vergunning, vertraging in procedures, aanvullende eisen, etc.). Voor indiening bij de gemeente hebben we in de afgelopen periode al een groot aantal bouwplannen voor onze opdrachtgevers mogen controleren en hebben mede door onze tussenkomst een aantal bouwplannen goedgekeurd zien worden.

Naast bouwplannen begeleiden we opdrachtgevers ook tijdens procedures tot wijzigingen in bestemmingsplannen. Het zou best zo kunnen zijn dat uw bouwplan eerst niet, maar later wel realiseerbaar is. Door jarenlange ervaring is Morsink Bouwadvies & Makelaardij voor u als opdrachtgever een betrouwbare en deskundige keuze.

Samenwerken is elkaar kunnen vertrouwen, waarbij het belangrijk is dat het klikt. Loop gerust tijdens onze kantoortijden eens bij ons binnen aan de Grotestraat 80 te Goor. Onder het genot van een kopje koffie maken we graag kennis en vertellen je over de verschillende mogelijkheden binnen ons bedrijf.

Aankoop

Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.
Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.
Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. De kosten koper is ongeveer 10 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 
- Overdrachtsbelasting; 
- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 
- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 

Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de hypotheekakte; 
- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 

Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten betalen.
Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. 
De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen

Onderhandelingen

De verkoper bepaalt waarvoor hij zijn woning verkoopt in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen of hij zijn woning aan deze koper wil verkopen. Als verkoper en koper het over deze zaken eens zijn, is er een koop. 

Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken, 'roerende zaken’ bijvoorbeeld, pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat indien partijen er over de bijzaken niet eens kunnen worden, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken wel eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt over de bijzaken.
De makelaar kan met meerdere gegadigden tegelijk onderhandelen. Dit dient hij echter wel aan de betrokkenen kenbaar te maken
U kunt niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.

Verkoop

Een optie in juridische zin geeft een partij de keuze om door een eenzijdige verklaring een koopovereenkomst met een andere partij te sluiten. Partijen zijn het dan wel eens over de voorwaarde van de koop, maar de koper krijgt bijvoorbeeld nog een week bedenktijd. 

Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning is zo'n optie nog wel gebruikelijk. Bij het aankopen van een bestaande woning wordt vaak ten onrechte het begrip 'optie' gebruikt. Dan heeft het de betekenis van bepaalde toezeggingen die een verkopende makelaar kan doen aan een belangstellende koper tijdens het onderhandelingsproces. Zo'n toezegging kan bijvoorbeeld inhouden dat een belangstellende koper een paar dagen de tijd krijgt om na te denken over een bod. De makelaar zal in de tussentijd proberen niet met een andere partij in onderhandeling te gaan. De belangstellende koper kan deze tijd gebruiken om een beter inzicht te krijgen in zijn financiering of in de gebruiksmogelijkheden van de woning. 

Een optie kunt u niet eisen; de verkoper en verkopende makelaar beslissen zelf of er in een onderhandelingsproces bepaalde toezeggingen worden gedaan.
Neen. Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als u ons inschakelt voor de verkoop van uw woning dan zult u de kosten van onze dienstverlening moeten betalen. Als de koper een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van onze dienstverlening moeten betalen.

Aankoopbegeleiding

Bent u op zoek naar een andere woning en/of heeft u al een geschikte woning op het oog. Morsink Bouwadvies & Makelaardij kan u daarbij vakkundig van dienst zijn.

Lees meer

Sluiten

Recent bekeken